Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Zavarovalnica Wiener Städtische

ZANESLJIVO OBVLADUJEMO VAŠE SKRBI

Wiener Städtische zavarovalnica, podružnica v Ljubljani je bila ustanovljena avgusta leta 2004, poslovati pa je začela novembra istega leta. Zaradi svoje finančne moči in stabilnosti vam nudimo visoko varnost. Zagotavljamo jo s kapitalom in ustreznimi naložbami, tudi v primeru največjih katastrof. Več >>

 

Več

 

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj
WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani

Sedež in uprava družbe:
Cesta v Kleče 15
1000 Ljubljana

Brezplačna tel. št.: 080 12 68
Tel: 01 300 17 00
01 583 64 00
Fax: 01 300 17 09
01 583 64 01
E-pošta: info@wienerstaedtische.si

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. Vložka 1/40235/00
Šifra dejavnosti: 65.110
Matična številka: 1983652
ID št. za DDV: SI35452846

Direktorja: Mag. Tomo Mrđen, Dr. Gerald Krainer

 

Mag. Tomo Mrđen
direktor podružnice, ima dolgoletne izkušnje v zavarovalništvu na področju aktuarstva, razvoja produktov in prevzemanja večjih zavarovalnih tveganj ter poseduje licenco pooblaščenega aktuarja.
Dr. Gerald Krainer
je končal študij prava na graški univerzi.V zavarovalništvu je zaposlen že od leta 1985. Zadnjih 12 let pred prihodom v Slovenijo je uspešno vodil Deželno direkcijo zavarovalnice Wiener Städtische, v Gradcu.V Sloveniji si želi s svojim znanjem in izkušnjami aktivno prispevati k razvoju, ugledu in uspehu podružnice.

 

Življenjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

Tržna mreža

Zavarovalni primeri

Administracija zavarovanj

Tajništvo vodstva, kadrovske zadeve

Računovodstvo