Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Velika industrijska podjetja

Nudimo svetovanje pri obvladovanju tveganj in pripravi optimalnega zavarovalnega programa, saj s svojim znanjem in izkušnjami lahko koristno svetujemo podjetju o ukrepih za zmanjšanje tveganj in preprečevanje škod ter zmanjšanje finančnih posledic škod.

Skupaj s stranko ali posrednikom pomagamo sestaviti optimalni zavarovalni program, ki omogoča podjetju finančno varnost pred škodami, predvsem pred katastrofalnimi. Ob tem sledimo tudi cilju zagotoviti podjetju finančno sprejemljiv zavarovalni program z ustreznim razmerjem med stroškom zavarovanja in zadržanim finančnim tveganjem.

 

Več
V skupino industrijskih podjetij spadajo vsa podjetja, ki ustrezajo enemu izpod spodaj navedenih kriterijem:

  • letnih prihodki presegajo vrednosti 20.000.000 EUR
  • vrednost opreme in zalog presega vrednost 4.000.000 EUR
  • vrednost zgradb presega vrednost 10.000.000 EUR

Pod industrijska zavarovanja spadajo tudi določena podjetja, ki se ukvarjajo z zelo nevarno dejavnostjo, ki spada v najvišji nevarnostni razred pred nevarnostjo požara, kot na primer mizarstvo, predelava umetnih mas, petrokemija, itd.