Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Pridružite se nam

Z vašim sodelovanjem bomo še uspešnejši!

Wiener Städtische Vienna Insurance Group je vodilna avstrijska zavarovalna skupina v Srednji in Vzhodni Evropi. Naše geslo ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI jemljemo resno in odgovorno, strankam nudimo varnost in zanesljivost močne zavarovalnice z dolgoletno tradicijo.

Nenehno stremimo k novim zmagam in izzivom ter načrtujemo nadaljnjo poslovno rast, zato k sodelovanju vabimo:

 

ASISTENTA ZA ADMINISTRACIJO IN KNJIGOVODSTVO m/ž

Delo obsega:

 • knjiženje izdanih in prejetih računov, bančnih izpiskov, potnih nalogov, temeljnic,
 • knjiženje plačil premije v premijsko knjigovodstvo,
 • pripravljanje in izvajanje plačilnih nalogov za domača in tuja plačila,
 • usklajevanje kontov glavne knjige,
 • administriranje postopkov izterjave in izračunavanje zamudnih obresti za zakasnela plačila,
 • knjiženje vseh sprememb osnovnih sredstev in izračunavanje amortizacije,
 • komunikacija s strankami v zvezi s transakcijami v premijskem knjigovodstvu, z dobavitelji in z banko,
 • pomoč pri pripravi finančnih poročil in računovodskih izkazov v skladu z računovodskimi standardi ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
 • pošiljanje računov, opominov in obvestil strankam in bankam,
 • skrb za primerno hrambo računovodskih knjig in knjigovodske dokumentacije podjetja,
 • ostala dela s področja računovodstva,
 • izvajanje sklepov upravnih organov podjetja v zvezi z uporabo in upravljanjem posameznih sredstev.

Pogoji:

 • zaželene vsaj tri letne delovne izkušnje v računovodstvu,
 • aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
 • usposobljenost za delo z osebnim računalnikom, delo s preglednicami,
 • najmanj zaključeno srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri.

Ostale zahteve:

 • samostojnost in iniciativnost,
 • sposobnost timskega dela,
 • želja po nenehnem izpopolnjevanju,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja,
 • natančnost,

Ponujamo:

 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s 6 mesečnim poskusnim delom,
 • priložnost za strokovno in osebno rast,
 • delo v dinamičnem in spodbudnem okolju.

 

Prijave v slovenskem ter angleškem ali nemškem jeziku nam pošljite po pošti, na naslov WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: Karin.vilfan@wienerstaedtische.si najkasneje do 06.10.2019.

 

 

PROCESNEGA TEHNOLOGA (m/ž)

Delo med drugim obsega:

 • načrtovanje in tehnične podpora za informacijske sisteme v podružnici
 • nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov in tehnično podporo uporabnikom informacijskih sistemov v podružnici
 • načrtovanje, izvajanje in nadzor prenove informacijske podpore in testiranje programske opreme
 • modeliranje in analiziranje procesov
 • skrb za usklajenost in povezljivost procesov
 • oblikovanje standardov podpore procesom
 • oblikovanje navodil za delo pri specifičnih procesih
 • izvajanje izobraževanje za uporabo informacijskih sistemov podružnice
 • nadzor nad uporabo informacijskih sistemov in vodenje evidenc uporabnikov

Skrbeli boste:

 • za delovanje informacijskih sistemov za poslovne procese v podružnici
 • za načrtovanje, izvajanje in nadzor prenove informacijske podpore
 • za testiranje programske opreme
 • za modeliranje in analiziranje procesov
 • za oblikovanje standardov podpore procesom
 • za oblikovanje navodil za delo pri specifičnih procesih
 • za izvajanje izobraževanja za uporabo informacijskih sistemov podružnice
 • za učinkovito in gospodarno porabo sredstev
 • za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda podjetja

Pogoji:

 • Višja ali visoka izobrazba tehnične smeri
 • 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • poznavanje poslovnih procesov v dejavnosti zavarovalništva bančništva ali druge vrste finančnega posredništva
 • poznvavanje IT sistemov in orodij za procese v dejavnosti
 • odlično pisno in pogovorno izražanje
 • aktivno znanje nemškega in angleškega  jezika (pisno in  pogovorno)
 • samostojnost, samoiniciativnost, natančnost in doslednost
 • nekaznovanost

Ostale zahteve:

 • usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev
 • angažiranost in sposobnost sprejemanja velikih obremenitev
 • komunikativnost in sposobnost dela v timu
 • doslednost in natančnost
 • sposobnost navezovanja učinkovitih medsebojnih odnosov
 • sposobnost prepričljive komunikacije

 

Zaposlitev je za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom.

Ponujamo vam delo v uspešnem mednarodnem podjetju in številne možnosti nadaljnjega strokovnega in osebnega razvoja.

Kandidati/ke morajo ustrezati vsem zgoraj navedenim pogojem in zahtevam. Nepopolnih prijav oz. ponudb kandidatov/kandidatk, ki ne izpolnjujejo navedenih zahtev, ne bomo obravnavali.

Prijave v slovenskem ter nemškem jeziku nam pošljite po el. pošti na naslov: Karin.tramte@wienerstaedtische.si