Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Zavarovanje stanovanjske nepremičnine

Zavarovanje stanovanjske nepremičnine ali zgradbe (hiša ali etaža) je zavarovanje sestavnih delov zgradbe. Predmet zavarovanja so

 • eno- ali dvo-družinske hiše (atrijska hiša, vila, montažna hiša, dvojček, vrstna hiša, kmečka hiša, vikend), ki so namenjeni bivanju in
 • etažna lastnina v večstanovanjskih zgradbah.

ter tudi dodatni oziroma pomožni objekti ter ograje.

Pri zgradbah zavarovanje krije celotno gradbeno vrednost zgradbe z vsemi temelji, zidovi, streho, celotno stavbno pohištvo, vse inštalacije (plinske, vodne, kanalizacijske in električne),

Zgradba oziroma objekt je zavarovan na novo vrednost, kar pomeni, da zavarovalnica povrne škodo brez upoštevanja amortizacije, obrabe in tehnične zastarelosti, torej znesek, ki je enak novi gradbeni vrednosti poškodovanih predmetov, če je bil objekt pred škodnim dogodkom primerno vzdrževan.

Zavarovalnica v primeru popolne uničenosti objekta povrne gradbeno vrednost, ki zajema vse stroške izdelave objekta od pripravljalnih del do zaključka gradnje.

Za nepremičnine v gradnji vam priznamo 70% popust na premijo za obdobje 1 leta.

Pri nas lahko izbirate med kritji:

Classic:  optimalno zavarovanje z vključeno široko paleto kritij:

 • Požar, direktni udar strele, vihar, toča
 • Indirektni udar strele na inštalacijah do 2.500€ z odkupljeno amortizacijo pri delnih škodah
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara do 750€
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 1.000€
 • Padec drevesa do 1.000€
 • Izliv vode zaradi loma vodovodnih in odvodnih cevi v zgradbi do 5.000€
 • Izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi v zgradbi do 5.000€
 • Izliv vode iz priključene opreme vodovodnih, toplovodnih ali iz ogrevalnih naprav do 5.000€
 • Izliv vode zaradi korozije ali izrabljenosti do 1.000€
 • Menjava cevi do 2m
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 100.000€ (odbitna franšiza 200€ za materialne škode)

Premium: zavarovalno kritje za vse, ki od zavarovalnice zahtevajo največ, ki poleg zgoraj navedenih nevarnosti vključuje še dodatna kritja:

 • Zemeljski plaz, podor skal, teža snega in padajoče kamenje na zavarovalno vsoto
 • Indirektni udar strele na inštalacijah do 2.500€ z odkupljeno amortizacijo pri delnih škodah
 • Škode na ograjah (tudi žive meje) zaradi požara do 2.500€
 • Udarec lastnega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 2.500€
 • Udarec neznanega motornega vozila v objekt ali v ograjo do 5.000€
 • Osebni avto sklenitelja zavarovanja v zavarovani zgradbi za nevarnost požara do 30.000€ na dejansko vrednost
 • Škoda zaradi vandalizma na objektu in tatvina gradbenih elementov stavbe do 1500€ (odbitna franšiza 50€)
 • Lekaža tekočin iz ogrevalnih ali hladilnih sistemov do 1.000€
 • Padec drevesa do 5.000€
 • Izliv vode zaradi loma vodovodnih in odvodnih cevi v zgradbi do zavarovalne vsote
 • Izliv vode zaradi zamašitve dovodnih in odvodnih cevi v zgradbi do zavarovalne vsote
 • Izliv vode iz priključene opreme vodovodnih, toplovodnih ali iz ogrevalnih naprav do zavarovalne vsote
 • Izliv vode zaradi korozije ali izrabljenosti do 5.000€
 • Menjava cevi do 10m
 • Škode na cevi zaradi zmrzali do 5.000€
 • Izliv vode iz naprav, ki niso priključene na vodovodno omrežje do 5.000€
 • Stroški odmrzovanja cevi do 1.000€
 • Stroški odmašitve cevi do 1.000€
 • Kritje zunaj zavarovane zgradbe na zemljišču za dovodne in odvodne cevi brez zemeljskih kolektorjev do 5.000€. Stroški iskanja mesta napake in zemeljskih del so omejeni na 1.000€
 • Izguba vode dokazana z računi do 500€
 • Odgovornost iz posesti nepremičnine do zavarovalne vsote 400.000€ (brez odbitne franšize)
 • Odgovornost za okoljske škode do 25.000€

H katerimkoli izbranemu obsegu kritij zavarovanja stanovanjske nepremičnine lahko dodatno zavarujete še:

 • Potres.
 • Poplavo, meteorne vode, nenaden dvig podtalnice do 5000€ ali 10.000€.
 • Asistenco 24 ur na dan, vse dni v letu ki vam zagotavlja pomoč in organizacijo obrtnikov za popravilo po škodi, odklepanje vrat, kritje stroškov prevoza iz tujine in še marsikaj drugega.
 • Paket Nadstrešek za poškodovanje nadstreškov za vozila ali za zavarovanje garaž, ki so na drugi lokaciji (bloki).
 • Paket Bazen, whirpool in zemljski kolektorji za zavarovanje bazenov, whirpoolov, bazenske tehnike in ribnikov, ter lom cevi zemeljskih kolektorjev. Zavarovano je tudi uničenje ali okvara bazenske tehnike za fizične poškodbe in tudi trdna pokrivala bazenov ali whirpoolov
 • Paket Fotovoltaika za zavarovanje sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih naprav za uničenje ali poškodovanje zaradi vremenskih pojavov, požara in tudi fizičnih poškodb in okvar.
 • Paket Kasko zavarovanje inštalacij za uničenje, poškodovanje ali okvaro naprav za ogrevanje ali hlajenje objekta ter ostalih naprav, ki so del inštalacij zgradbe.
 • Paket Mobilna hiška, bivalne prikolice za zavarovanje počitniških prikolic ali mobilnih hišk na vseh lokacijah po Evropi.

 

Več