Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Multi Protect – zavarovanje funkcionalne invalidnosti

Ne glede na to, ali je nesreča ali bolezen, lahko usoda zadene kogarkoli. Takrat je zaščitna roka, ki daje varnost, vredna zlata. Z našim produktom MULTI PROTECT si lahko zagotovite vašo finančno zaščito, ko odpovejo osnovne življenjske sposobnosti, ko nastopi potreba po negi, ob rakavih obolenjih ali drugih kritičnih boleznih.

To je vse mogoče z zaščito dohodkov.

 • Ohranitev življenjskega standarda vaše družine.
 • Omogoči posebne terapije in drago zdravljenje.
 • Pokrije osnovne življenjske stroške kot recimo najemnino ali kredite.

Multi Protect se optimalno prilagaja vaši osebni situaciji. Tudi z manj kot 20 evri na mesec, lahko uživate visoko jamstvo. Po vsem svetu, karkoli že počnete.

MULTI PROTECT je posebej zanimiv za:

 • Za vse, ki opravljajo ročno delo.
 • Starše od katerih je odvisna blaginja otrok.
 • Samozaposlene in ustanovitelje podjetij.

Na kratko: MULTI PROTECT zagotavlja vašo finančno zaščito in pomaga nadomestiti izgubo dohodka v nujnih primerih. Bodi previdni – poiščite nasvet ali pa poglejte našo ponudbo na spletu.

Poudarki

Vaša finančna zaščita

 • Ublaži finančne posledice ob nezgodi ali težki boleznih.
 • Zaščiti standard vaše družine.
 • Pomaga pokriti tekoče stroške.

Mesečna renta pri:

 • Izgubi osnovnih življenjskih sposobnosti kot so vid, govor, hoja ipd.
 • Potrebi po negi za najmanj 6 mesecev.
 • Kritičnih boleznih kot so srčni infarkt, možganska kap, multipla skleroza ipd.

Enkratno plačilo zavarovalnine:
Pri nastanku rakavih obolenjih izplačamo 36-kratnik mesečne rente.

 

Več

Več o produktu >>

Plačevanje premije

Izbirate lahko med mesečnim, trimesečnim, polletnim ali letnim plačevanje premije.

Izplačilo zavarovalnine

Zavarovalnina se izplača v obliki mesečne rente ali v obliki enkratnega izplačila kapitala

 • Mesečna renta
  Ob zavarovalnem primeru se, razen pri rakavih obolenjih, plačuje mesečna renta do starosti 65. let. Z rednimi rentnimi prilivi lahko pokrijete finančne obveznosti, prav tako pa ni več potrebno plačilo zavarovalne premije.
 • Enkratno izplačilo kapitala
  V primeru nastanka rakavega obolenja (natančen opis v pogojih), se izplača enkratna zavarovalnina. Znesek je enak 36-kratnik mesečne rente. Na ta način zagotovimo kritje stroškov zdravljenja in terapij.
Obdavčitev življenjskih zavarovanj
 • Davek od prometa zavarovalnih poslov
  Po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od premije osebnih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od desetih let.
 • Davek od dohodka iz življenjskega zavarovanja
  Dohodek iz življenjskega zavarovanja v skladu z Zakonom o dohodnini ni obdavčen v primeru:
 • doživetja, če sta zavarovalec in upravičenec ista oseba ter zavarovalna doba ni krajša od 10-ih let,
 • smrti zavarovane osebe.