Wiener Städtische Zavarovalnica, podružnica v Ljubljani
Na vrh

Rentna zavarovanja

Starejši, kot smo, hitreje nam teče čas. Če smo v svojem aktivnem delovnem obdobju, si ponavadi težko predstavljamo, kakšen bo naš vsakdan čez deset ali dvajset let. Tudi mnogi, ki že uživajo svojo pokojnino, si pogosto zatiskajo oči pred nekaterimi dejstvi:

  • ob upokojitvi se naši prihodki zmanjšajo  tudi za tretjino ali več; pari, ki živijo v zunajzakonski skupnosti, si lahko zagotovijo polno finančno varnost v pokoju le z lastnim zavarovanjem;
  • Povprečna starostna pokojnina v Sloveniji je v decembru 2013 znašala 616 EUR, povprečna invalidska pokojnina 476 EUR, povprečna družinska in vdovska pokojnina pa 388 EUR. Povprečne pokojnine padajo že od leta 2010. Vir podatkov: www.zpiz.si
  • Razmerje med povprečno neto pokojnino in neto plačo v Sloveniji od leta 2000 vztrajno nakazuje nižanje pokojnin v razmerju do plač. Leta 2000 je povprečna pokojnina dosegla 68,1% plače; povprečna starostna pokojnina je dosegla 75,3%, povprečna invalidska 61,1%, povprečna družinska pa 53,0% plače. V letu 2009 se je to razmerje pri povprečni pokojnini znižalo na 61,3% plače, pri povprečni starostni pokojnini na 66,6%, pri povprečni invalidski na 53,4%, pri povprečni družinski pokojnini pa na 46,0%.  V decembru 2013 pa je povprečna starostna pokojnina dosegla le še 61,2% povprečne decemberske neto plače, povprečna invalidska pokojnina 47,3%, povprečna družinska pa le 38,5% povprečne decemberske plače v Sloveniji. Povprečna decemberska neto plača v Sloveniji je v letih od 2009 do 2013 zrasla povprečno za 1,3% letno, pri čemer največ v letu 2010, kasneje pa znatno manj. Vir: www.zpiz.si in www.stat.si.

Ali lahko obdržite takšen življenjski standard, kot ga imate, ali si ga želite ohraniti tudi v obdobju po upokojitvi? Zagotoviti finančno varnost in preskrbljenost v tretjem življenjskem obdobju postaja čedalje pomembnejši cilj za vsakogar.

Z našimi rentnimi in pokojninskimi zavarovanji z zajamčenim donosom in udeležbo v presežku ter zagotovljeno višino rente skrbimo za varnejšo prihodnost naših zavarovalcev, saj omogočajo zapolnitev prihodkovne vrzeli, ki nastopi po upokojitvi.

 

Izračun
Približno oceno vaše morebitne pokojninske vrzeli lahko sami izračunate s pomočjo preprostega spletnega kalkulatorja na www.pokojninskavrzel.si.

 

Več

 

Oglasno sporočilo